TENOFOVIR DISOPROXIL BIOGARAN 245 mg cp pellic
Fiche abrégée

TENOFOVIR DISOPROXIL (succinate) 245 mg cp (TENOFOVIR DISOPROXIL BIOGARAN) Copier
Mise à jour : 19 Novembre 2019