EMTRICITABINE/TENOFOVIR DISOPROXIL MYLAN 200 mg/245 mg cp pellic
Fiche abrégée

EMTRICITABINE 200 mg + TENOFOVIR DISOPROXIL (maléate) 245 mg cp (EMTRICITABINE/TENOFOVIR DISOPROXIL MYLAN) Copier
Mise à jour : 19 Novembre 2019