CEFTRIAXONE MYLAN 1 g/3,5 ml pdre/solv p sol inj IM
Fiche abrégée

CEFTRIAXONE (sodique) 1 g/3,5 ml pdre/solv p sol inj (CEFTRIAXONE MYLAN) Copier
Mise à jour : 18 Octobre 2018